Lantbruk

Jordberga Gård.
Halmpannerum och lager byggdes 1993 .
Tillbyggnad större panna och matarverk 2014.
  
Brandskada stall och loge ca 900m2