Kulturbyggnader


Grönby Kyrka omläggning tak
Aug-Okt 2016.
Demontering stormskadade vingar N.Grönby mölla Februari 2014.
Svedala kyrka ny skiffer på torntak,
reparation invändiga bjälklag och
fasader 2001-2002
Svedala kyrkogård ny
klockstapel byggd 2004
Jordberga slott
Vad är nyast?
kanske plastkrukan!
Men fontänen byggde vi 2004