Bostäder

Äldre bostad i Genarp revs och ersattes med nybyggd bostad.
Ritad och byggd 2011