Kulturbyggnader

  Grönby Kyrka omläggning tak Aug-Okt 2016.
   
Demontering stormskadade vingar N.Grönby mölla Februari 2014.
Svedala kyrka ny skiffer på torntak, reparation invändiga bjälklag och fasader 2001-2002
Svedala kyrkogård ny klockstapel byggd 2004
Jordberga slott
Vad är nyast ? kanske plastkrukan ! men fontänen byggde vi 2004