Jordberga Park Hotel
Ombyggnad till hotel Aug 2013- Maj 2014
   
   
  Anderslövs Församlingshem.
Ombyggnad Jan-Aug 2016
   
   
Äldre bostad revs och ny byggnad för dagisverksamhet uppfördes under våren 2013
Om och tillbyggnad av entre’ Svedala församling våren 2013.